Signert

Høysesong for fred på jord

Det er bare å se det i øynene; nå begynner sesongen for «fred på jord». Kirkene fylles av mennesker som vil høre om akkurat dette. Akkurat nå.

Said går og håndhilser på soldatene: «Det går opp for meg at jeg er vitne til en palestinsk gjestfrihet som overgår min forstand.» skriver Beate Lerdahl.  Foto: Beate Lerdahl

«Fred over jorden, menneske fryd deg, oss er en evig frelser født!» Ja, det er siste verset på «Deilig er jorden.». Vi sang den på julekonsert i Vår Frue kirke for første gang søndag kveld. Det vil garantert ikke bli den siste.