Kronikk

Turstier og skiløyper kan forsvinne

En etter en kan turstiene og skiløypene i Trondheim forsvinne. Slik kan ikke kommunen forvalte friområdene. Derfor må avtalene med grunneierne bli bedre.

Truet: Snarveien over Dyrborgskogen er truet av museets planer om ut bygging og inngjerding. Berit Haugan, Tore Maske og Ole Møllerløkken kjemper for fri ferdsel på denne stien.  Foto: Jens P. Søraa

En etter en kan turstiene og skiløypene i Trondheim for-svinne. Flere eksempler den senere tiden viser at en sti eller ei skiløype med et pennestrøk kan være en saga blott. Slik kan ikke kommunen forvalte et av de mest helsefremmende aktivitetstiltakene trondhjemmerne har. Kommunen har gode avtaler på de fleste andre anleggene de etablerer, for eksempel idrettsanlegg. Slik viser det seg at det ikke er for «friluftslivsanleggene.»