kronikk

Trondheim skal være best på buss

Deadline er august 2019. Da legger Trondheim om busstrafikken over natta – mer radikalt enn noen norsk by har gjort noen gang før.

Superbuss: Vi har identifisert ca. 180 byggeprosjekter fordelt på holdeplasser, omstigningspunkt, knutepunkt/terminaler og strekningsvise tiltak/kollektivfelt. På langt nær alt vil stå ferdig i 2019, skriver artikkelforfatterne.   Foto: Terje Svaan

Tida er knapp og utfordringene står i kø for superbussprosjektet, men mulighetene er enda større. Uten nye løsninger går kollektivsystemet vårt i stå. Nå kommer spørsmål som: Hvorfor forandre noe som virker?