Kronikk

Grasrota en forutsetning for grønn byutvikling

Vi lever i omstillingens tidsalder. Endring er vanskelig og krever bedre og bredere forankring i befolkninga.

Debattmøte om Nidarøhallen: Reell medvirkning er i seg selv helsefremmende, og øker livskvaliteten, samtidig som inkluderende prosesser frembringer bedre resultater, skriver artikkelforfatterne.   Foto: Vegard Eggen

Høsten har vært preget av flere opprør mot politiske beslutninger i Trondheim. Vi lever i omstillingens tidsalder. Endring er vanskelig og krever bedre og bredere forankring i befolkninga. Vi bor tettere og interessemotsetningene står gjerne steilt mot hverandre. Ofte handler det om manglende kommunikasjon og tilrettelegging for deltagelse fra kommunale myndigheters side. Andre ganger har ikke de berørte god nok kjennskap til når man bør ytre seg i høringsprosesser. I begge tilfeller blir resultatet fravær av nødvendig forankring i befolkninga og nabolagene hvor planene skal settes ut i live.