Kronikk

En by som aldri sover skaper nye verdier

Trondheim lever 24 timer i døgnet. Trenger vi en nattordfører og et nattråd?

Solsiden: Nattøkonomien er stor og økende. Vi trenger en satsing også på kvelds- og nattestid i byen, skriver artikkelforfatteren.  Foto: Richard Sagen

I 2014 ble Milan Mirik gjenvalgt som Amsterdams «nattordfører» av festivalgjengere, en ekspertjury og publikum gjennom en nettavstemning. Når den vanlige ordføreren går hjem overtar Mirik. Han har ingen formell makt, men leder en non-profit stiftelse som finansieres av myndighetene og bransjen. Andre byer som Paris og Zürich har lignende ordninger, som for eksempel et nattråd.