kronikk

Fem ting vi bør tenke annerledes om i 2017

Hvem bestemmer reglene for hva som er riktig og galt? Her er fem debatter Norge har kommet feil avgårde på, og som vi håper det nye året vil yte større rettferdighet.

Debatt i Norge: Pelsdyrhold er et yndet mobbeobjekt, olje og gass er mobbeobjekt nummer to, skriver Ola Borten Moe og Ivar Vigdenes. Her nyter de lutfisken hjemme hos Vigdenes i Forra. Foto: 

1. Pelsdyrhold - et yndet mobbeobjekt. Norsk pelsdyrhold kjennetegnes av svært god dyrevelferd, dyktige bønder og høy verdiskaping. I tillegg produseres et tidløst naturprodukt. Det har nå gått et par generasjoner siden de fleste nordmenn hadde et personlig forhold til matproduksjon og dyrehold. Det merkes. Det som brakte mennesket ut av en nomadisk jaktkultur og inn i moderne sivilisasjon var husdyrhold og jordbruk. Ingenting av samfunnet slik vi kjenner det i dag ville vært mulig uten. Likevel synes stadig flere å tro at vi kunne klart oss godt uten. Forestillingen om verdimessig jevnbyrdighet mellom mennesker og dyr kommer i stadig nye varianter. Husdyrhold angripes prinsipielt og moralsk. Det er selvsagt ingen forskjell mellom å holde en rev i et bur, eller en gris i fjøset. Vi skal behandle dem skikkelig og med respekt i begge tilfeller. Men vi kan ikke rokke ved det selvsagte faktum; mennesket holder produksjonsdyr og er øverst i næringskjeden. Vi vil sende en hilsen til alle dyktige norske pelsdyrbønder.