Adresseavisen mener

Ni ting som avgjør om 2017 blir bra

Ved inngangen til et nytt år er det ni faktorer som mer enn noe annet avgjør utviklingen i norsk økonomi.

Faktor 1: Som et lite land i en globalisert verden påvirkes Norge veldig av utviklingen i verdenshandelen og hva som skjer i land rundt oss.