Bygg et Brasilia på Krinsvatn!

Hvordan skal et knippe Fosen-kommuner klare å bli enige om hvor kommunesenteret skal ligge? Her er løsningen.

Krinsvatn ligger foreløpig øde med en do og en bomstasjon, akkurat der veiene fra hele Fosen møtes. Kan det bli Fosens Brasilia - eller bare et soriamoria? 

Ikke bare Fylkesmannen, men også stadig flere politikere mener at Fosen bør bli én kommune. Uenigheten handler mer om når det skal skje enn om det bør skje. Uansett blir det en krevende øvelse å få det til. Heldigvis blir det lett å komme til enighet om navn, få om noen områder i Trøndelag er så klart definert som Fosen. Valg av kommunesenter, derimot, blir en tøff dragkamp.