Kronikk

Slik tar vi vare på verneverdige bygg i stein

Nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein er i praksis synonymt med restaurerings- avdelingen ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.

Nasjonalt senter: Direktør Steinar Bjerkestrand mener at Nidaros domkirkes restaureringsarbeider er det «Kripos» for fredet bebyggelse som tidligere er etterlyst her på kronikkplass. 

Vi vil vise til kronikkene i Adresseavisen 18. og 22. november: Slik bør vi ta vare på fredede bygg. Bojer Godal, Mittet og Høgseth gjør et poeng av at Nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein kan være et eksempel til etterfølgelse for å etablere et «Kripos» for fredet bebyggelse.