Kommentar

Klimasaken kan være vår Trump

Klima kan være den saken der vi feilberegner folket fullstendig.

I utgangspunktet burde klima være en sak som samler oss. De fleste mener klima er vår tids største utfordring, i alle fall dersom de blir spurt offentlig. Statsledere verden over står side om side og utroper klimakrisen til den viktigste saken i vår tid. Det burde være en indikator på at menneskeskapte klimaendringer ikke er spesielt kontroversielt. Verdens fremste forskere er stort sett enige om menneskenes rolle i klimaendringene. Men jeg frykter at det er et stykke fra politikernes festtaler og forskernes rapporter til den folkelige forståelsen av klima.