Adresseavisen mener

Oppdretterne kan ikke alltid få det som de vil

Lokale fiskere har sterke innvendinger mot Salmars søknad om lokalisering for sin planlagte havmerd. Oppdrettsselskapet ønsker å få tilgang til lokaliteten Nystø, cirka 6 kilometer nordøst for Sauøya, like utenfor Froan verneområde. Fiskarlagene mener dette er en av de beste fiskeplassene for sei i Midt-Norge og peker på at Nystø også er leveområde for uer.