Adresseavisen mener

Vi må godta at det lever ulv i Norge

Ulven skaper høyre temperatur og mer debatt enn noe annet rovdyr. 

Hvor mange ulver skal vi skyte og hvilke kriterier skal gjelde? Det er den formelle kjernen i ulvestriden som ble utløst da miljøminister Vidar Helgesen (H) bestemte at det bare skal skytes 15 og ikke 47 ulver i Hedmark. Statsråden har fått en brottsjø av motstand, ikke minst i eget parti.