Vi ser på at det går i dass

Hver generasjon har sin gjeldskrise. En ny er underveis, selv om mange fortsatt tror at boligprisene bare kan gå én vei.

Boliger er nå 12,8 prosent dyrere enn de var for ett år siden. Skal vi ha overblikk over boligmarkedet, må vi se utviklingen i lengre perspektiv. Da ser vi det som er virkelig skremmende. Ifølge boligstatistikken fra Eiendom Norge har prisene på landsbasis i løpet av ti år økt med 72 prosent.