Kronikk

Slik skal vi bygge en fremragende helsetjeneste

Strategi 2030 skaper et felles mål for alle helseforetakene i Helse Midt-Norge.

Helsestrategi: «Vi har en svært god helsetjeneste her i landet, men vi vet at mye kan bli bedre» skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra operasjon av en menisk og korsbåndsskade ved St. Olavs Hospital. 

Samfunnsendringer skjer i dag raskere og på mange områder mer dyptgripende enn noen gang før, og det påvirker også helsetjenesten.