Kronikk

Må bussen være super?

Trondheim trenger ny rutestruktur for byens busser. Men trenger bussene å være så supre?

Superbuss: «Bussen skal være et gode for byens innbyggere, ikke en trussel.» skriver Ingrid Skjøtskift. Hun kritiserer måten superbussprosjektet går i dialog med beboerne på. 

«Superbuss» som ny kollektivløsning er lansert med mye entusiasme og store visjoner. Etter hvert viser det seg at prosjektet er så omfattende at det overkjører andre viktige hensyn og oppgaver i byen vår. Ideen om at vi skal bygge «bybane på gummihjul» er neppe realiserbar innen de frister vi opererer med. «Superbussen» blir en buss, ikke ulik bussene vi har i dag, ikke et romskip.