Politikerne utfordrer NTNUs planer for campus

Temperaturen øker i debatten om campus. Spriket mellom NTNU og kommunen er urovekkende.

Formannskapet i Trondheim sa tirsdag klart fra hva de mener om campus.  Foto: Christine Schefte

Tonen er skjerpet, formannskapet sier fra om at de ikke vil ha utbygging i grøntområdene på vestsiden av Gløshaugen. De gir også tydeligere beskjed om at NTNU må ha «en sterk tilstedeværelse i Midtbyen, innenfor elveslyngen».