Kommentar

Gørr på landet

Det mobiliserer kanskje velgere å framstille bygda som en jammerdal, men det øker neppe bolysten.

Hadde jeg ikke visst bedre, hadde jeg trodd at det var rene elendigheten der ute på landet. Ikke bare blir rådhus lagt ned og lensmannskontor forsvinner. Ulver og andre rovdyr stryker rundt hushjørnene og gjør livet utrygt for barn og gamle. Skattekontorene forsvinner, Nav-kontorene legges ned og gårdsbrukene avvikles. Bygdefolket undertrykkes av byråkrater og eliten i byene. Og så er det blitt så dyrt å kjøre bil med den nye dieselavgifta. På bygda har man ikke stort annet å gjøre enn å kjøre. Pessimismen råder.