Kronikk

Løft blikket, St. Olavs Hospital!

Hvis forslagene til kutt blir vedtatt vil det være en skjebnesvanger svekkelse av tilbudet ved Orkdal sjukehus.

Fulle sykehus: St. Olavs og Orkdal sjukehus har avlyst operasjoner på grunn av influensaepidemien. Ledelsen ved St. Olavs foreslår nå kutt ved Orkdal sjukehus.   Foto: Jens Søraa

27. januar 2017, skal styret i St. Olavs Hospital ta stilling til hva som skal skje videre med ulike funksjoner ved Orkdal sjukehus. Orkdal sjukehus er en del av St. Olavs Hospital, og har nå et tilbud med heldøgnsvakt i indremedisin, kirurgi og ortopedi. Medisinsk avdeling på Orkdal sjukehus betjener et pasientgrunnlag på 90 000 mennesker, som tilsvarer hele 2/5 av hva St. Olavs hovedsykehus på Øya i Trondheim betjener som lokalsykehus.