Under ligger frykten for Russland

Amerikanerne rykker inn på Værnes. Det er neppe starten på tredje verdenskrig.

Innrykk: Mandag kom cirka 300 amerikanske marinesoldater til Garnison Værnes. Her skal være det nærmeste halvåret. Kritikerne mener dette er et brudd på Norges basepolitikk. 

Beslutningen om å la amerikanske marinesoldater øve vinterkrig med utgangspunkt i Værnes, har trykket på velkjente knapper i den norske forsvarspolitikken. Vedtatte dogmer mot utenlandske baser blir utfordret, og i en tilspisset situasjon mellom Nato og Russland, er det naturlig med en viss bekymring. Det er likevel ikke grunn til å krisemaksimere.