Unge, desperate og uten rettssikkerhet

Norges strenge asylpolitikk bryter med viktige prinsipper. Menneskelige hensyn blir satt til side. Enslige mindreårige asylsøkere forsvinner sporløst.

Stikker av: Mange enslige mindreårige asylsøkere forsvinner. Bildet er fra Torshov transittmottak og angår ikke denne saken direkte. 24 forsvant fra midtnorske mottak i 2016. 

Adresseavisen fortalte i forrige uke at 182 enslige mindreårige asylsøkere forsvant fra mottak i Norge i 2016. I Midt-Norge forsvant 24 slike barn og unge, 17 fra mottak i Møre og Romsdal og sju fra de to Trøndelags-fylkene.