Adresseavisen mener

Ubegripelig iver etter å kaste ut en familiemann

Utlendingsdirektoratets (UDI) voldsomme iver etter å gjøre Mahad A. Mahamud statsløs og kaste ham ut, er grov sløsing med skattebetalernes penger.

Kastes ut: UDI vil gjøre Mahad A. Mahamud statsløs og kaste ham ut av Norge. Han har bodd her i 17 år, har fast jobb og familie. 

Saken skaper stort engasjement. Myndighetene opptrer i strid med internasjonale avtaler, og Mahamud (30) er en godt integrert familiemann i fast arbeid. Han har bodd i Norge i 17 år, er skattebetaler og bioingeniør og en verdifull mann for landet. Det er ubegripelig at UDI bruker store ressurser på å frata ham statsborgerskapet.