Kronikk

Trondheim var et sørgelig syn i 1537

TV-serien Anno er ypperlig formidling av historie. I Norge sto nettopp Trondheim og Trøndelag i sentrum da erkebiskopen måtte gi opp kampen mot reformasjonen.

Maktkamp: Deltakerne i NRK-serien Anno.   Foto: Frank Foss, NRK

Nok en gang får vi gleden av NRK-serien Anno. Serien representerer ypperlig formidling av historie, som skaper engasjement i alle aldersgrupper. I år er den lagt til Trondheim i 1537. Det passer fint. Det var i 1517 Martin Luther formulerte sine 95 teser mot avlatshandelen i den katolske kirken, og 2017 er derfor utpekt som 500-årsjubileum for den lutherske reformasjonen. I Norge sto nettopp Trondheim og Trøndelag i sentrum da erkebiskopen måtte gi opp kampen mot reformasjonen i 1537.