Kronikk

Ville gjenreise feiringen av Hellig Olav

Henrik Mathiesen (1847–1927) regnes som Trøndelags første byhistoriker, og er i dag stort sett glemt. Men hans livsverk var ikke uten betydning.

Lokalhistoriker: Henrik Mathisen var en utmerket tegner, og han illustrerte artiklene med sine egne pennetegninger og akvareller. Her er en kolorert tegning av det gamle rådhus.   Foto: Foto: NTNU UB

I år er det 90 år siden Henrik Mathiesen døde. Han var blant de selvlærte på grunn av dårlig helse, og fikk ikke mer videregående utdanning enn et par år på den Borgerlige Realskole. Mathiesen skrev banebrytende om middelalderens gatenett i Trondheim og utga vårt første sammenhengende bokverk om Trondheim by i middelalderen. Han var spesielt opptatt av Erkebispegården og Domkirken.