Signert

Ikke noe er så lett å selge som angst for sykdom og løfter om helbredelse

Blant norske allmennleger øker bekymringen for at vi i helsetjenesten bruker for mye tid, krefter og penger på tiltak som er unyttige, og i verste fall skadelige.

Overdiagnostikk: «Vi er bekymret for det vi kaller overdiagnostikk, at vi med detaljerte diagnoselister og flere prøver ledes til å sette medisinske merkelapper på flere enn dem som har godt av det.», skriver Steinar Westin.  

Det høres kanskje rart ut. For kan det bli for mye av det gode? Kan det tenkes at noen av de tiltakene vi gjør i helsetjenesten – i beste mening – ikke er så nyttige som vi tror?