Signert

Vi må forske mer på kvinner

Kvinneforskning må bli like attraktiv som kvinnekroppen.

Women´s March er like mye ment å være en bevisstgjøring av kvinners kår, og manglende likeverd i forhold til menn, som en direkte demonstrasjon mot Trump, skriver Kari Løvendahl Mogstad. Her fra Women´s March i Trondheim 21. januar 2017. 

Sist fredag fikk USA og verden en ny mann innsatt i klodens viktigste embete, som Amerikas president. Reaksjonene har vært mange, ikke minst på grunn av den nye presidentens nedlatende retorikk og holdninger overfor både kvinner og mange andre folk og grupper. Så mange har blitt provosert av Trumps uttalelser at det allerede dagen etter innsettelsen ble arrangert store markeringer over hele verden, og millioner gikk «Women´s March on Washington», over hele kloden, fra pre-sidentens by til Trondheim.