Ungdommen når ikke de voksne til knærne

De gamle er eldst, størst, sterkest og best, i hvert fall når det gjelder teknologibedrifter.

I ti år har Frode Iglebæk (til høyre) i konsulentselskapet Impello analysert og laget statistikk om teknologibedrifter i trondheimsområdet. Onsdag var 220 personer tilstede da årets versjon av Impelloanalysen ble lagt frem. 

Lite er så bejublet i Trondheim og omegn som næringsliv som har tilknytning til teknologi. Mye er bra, faktisk veldig, veldig bra. Takket være Impelloanalysen vet vi også svært mye om disse bedriftene; hva de gjør, hva de heter, hvor mange de er, om de tjener penger, om de vokser, hvor mange ansatte de har og så videre. I ti år har analyseselskapet Impello laget statistikk og analysert dette økosystemet. Den lange serien er i seg selv en unik kunnskap om trondheimsregionens teknologibedrifter.