Signert

Regjeringen har gått bananas i bruken av oljepenger

Noe må jo regjeringen bruke oljepengene på, men jeg kan knapt tenke meg en mer destruktiv inngang til ressursbruk og offentlig styring enn det vi er vitne til.

Kritisk: Ola Borten Moe er kritisk til regjeringens oljepengebruk. Her holder finansminister Siv Jensen pressekonferanse om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017. 

Staten må finansieres, og skatter og avgifter er den vanligste måten å gjøre dette på. Skal velferdssamfunnet vårt ivaretas og utvikles sier det seg selv at vi som bor i Norge må akseptere et relativt høyt skattenivå. Denne uken la AP frem sitt opplegg for skatter og avgifter den kommende valgperioden og de foreslår et noe høyere skatte og avgiftsnivå for å sikre velferden. Regjeringen kontret raskt med at noen dermed ble nødt til å betale mer. På samme vis som når de selv økte drivstoffavgiftene i høst.