Innvandrerne som ikke finnes

Hva gjør vi med alle dem bor i Norge, men som offisielt ikke eksisterer?

Muhammed Hossein har bodd i asylmottak i tolv år. Han har et sterkt ønske om å få mulighet til å bli en del av det norske samfunnet.  Foto: Vegard Eggen

De står ikke folkeregisteret, de har ikke personnummer, de har ikke rett til velferdsgoder. Tusenvis av personer som ikke har fått opphold i Norge, er her likevel. De representerer skjulte tragedier og misbrukte ressurser, men også forsøk på å benytte seg av fordelene ved å være i et rikt land.