Ja takk til skinner, ja takk til vei

Tog på dobbelspor og firefelts motorvei i nord og sør. Lar det seg gjøre?

Tog eller trivsel. Aksjonsgruppene i Ranheim og Malvik har tilsynelatende fått innfridd kravet om at dobbeltsporet jernbane legges i tunnel og ikke i dagens trasé langs fjorden. 

«Alle» vil at jernbanen nordover fra Trondheim skal få dobbeltspor. Da kan vi få mye kortere reisetid, og først da kan vi regne med betydelig trafikkvekst. Men dobbeltspor tar plass, og de som bor langs de aktuelle traseene, har vært urolige. Selvsagt. Ingen er glad for å måtte rive huset. Bygg heller mer tunneler, sier de.