Signert

Liberale ideer på vikende front

Mennesker må gis mulighet til å utnytte sine evner til det beste for seg selv og samfunnet. Slik utvikles ideer til oppfinnelser. Slik etableres bedrifter. Slik skapes kunst.

Ideer: John Lockes liberale ideer om menneskets egenverd og naturgitte rettigheter, folkets suverenitet og retten til å gjøre opprør preget opplysningstidens filosofer og la grunnlaget for den vestlige verdens demokratiske styresett. Locke er direkte sitert i den amerikanske uavhengighetserklæringen. Frihetsgudinnen i New York representerer disse verdiene.  Foto: Gunnar Lier, NTB Scanpix

Noen ganger ønsker jeg at jeg levde i opplysningstidens Europa. Vi mennesker er født frie og likeverdige. Staten er avhengig av vår tillit og vi bestemmer selv hvor mye makt myndighetene skal ha over oss.