Reindriftssamene kjemper videre

Vindkraftutbyggingen på Storheia skal pågå året rundt. Det mener samene er brudd på konsesjonsvilkårene.

Storheia sett fra Austdalsbrottet i sør. Begge fjellene vil bli bygd ut med vindturbiner og veier.  Foto: Stein Arne Sæther

Sørsamene på Fosen har ikke gitt opp kampen om Storheia, selv om løpet tilsynelatende er kjørt. Adkomstveien opp den bratte lia fra riksvei 715 er snart ferdig, og i forrige uke fikk Veidekke en kontrakt på 400 millioner kroner for bygge ut området med seks mil internveier, 80 vindmøllefundamenter og annen infrastruktur. Etter planen skal arbeidet starte før påske. Men først skal reineiernes siste innsigelser vurderes.