Signert

Erna begår et generasjonsran

Generasjon prestasjon er dagens og morgendagens tapere.

Generasjon prestasjon: «Ikke la oss unge bli Norges nye fattige middelklasse som står utenfor samfunnet», skriver Leon Bafondoko. 

Aldri før har en regjering brukt så mye oljepenger. I sin tale til Høyres landsmøte i 2013 sa Erna Solberg at arven etter Stoltenberg var et mer oljeavhengig Norge. I dag kan en rekke fagfolk konkludere med at arven etter Solberg-regjeringen er et mer oljeavhengig Norge.