Signert

Vi må behandle studentene likt

Utenlandske studenter bør betale for å studere i Norge. Slik de gjør i Sverige, England, Frankrike og USA.

Skolepenger: Rektor Gunnar Bovim ved NTNU sier: «Om skolepenger blir innført, risikerer vi å få et mindre spennende, mindre mangfoldig og mindre internasjonalt studiemiljø.» Det er argumenter som faller på sin egen urimelighet, skriver Borten Moe. Her er statsråd Torbjørn Røe Isaksen (t.v.), Bovim og prorektor Johan Hustad under immatrikuleringen.  Foto: Jens Petter Søraa

Norge har som ett av to land i verden (Tyskland) gratis universitets- og høyskoleutdanning for utenlandske studenter. Ca 25000 studerer er her til en snittkostnad på 200000 kroner. Ordningen koster dermed norske skattebetalere om lag 5 milliarder i året, eller 1/7 av alt vi bruker på høyere utdanning. Dette står i kontrast til hvordan norske studenter blir møtt i utlandet der vi må betale til dels svært høye studieavgifter som bare delvis blir dekket av lånekassen. I tillegg øker presset på studentboliger der utenlandske studenter naturlig nok ofte har fortrinnsrett – et formål staten årlig også bruker store beløp på.