Gjestekommentar

Da Midtbyen ble tømt

Før jul vedtok bystyret at det skal lages en plan for sentrumsutvikling. La oss håpe det blir starten på en periode hvor langt flere flytter tilbake til Midtbyen. Det er først og fremst folk som bor der som skaper et levende sentrum, og helst barnefamilier.

Hospitalsløkkan: I 1960 bodde det omkring 8000 personer i Midtbyen, mens 20 år senere var tallet helt nede i 2750, skriver Terje Roll Danielsen. Arkivbildet viser trafikktrøbbel i den gang «nye» Sandgata i august i 1980.  Foto: Monrad Kjellby

I 1960 bodde det omkring 8000 personer i Midtbyen. Ti år senere var tallet redusert til 4400. I 1980 var det helt nede i 2750.