Signert

Folk blir da oftere langt mer isolert i Oslo enn i Trondheim

Det er viktig at man har tro på kraften i det lokale.

Finner tilbake: «Det finnes bråtevis av kunstnere som i de sene år finner tilbake til de første store, lokale opplevelser» skriver Håkon Bleken. Han viser blant annet til Georges Braque, som jar skapt dette bildet, kalt «The Port of La Ciotat». 

For en tid siden holdt maleren Sverre Bjertnæs et foredrag over sin kollega Bjørn Krogstad på Gråmølna.