Signert

Å tale makta midt imot

Det er mulig dere ikke har fått det med dere, men i 2017 er jeg tvangsinnlagt sammen med alle mine kolleger i Den norske kirke på et studieopphold i Martin Luthers skrifter.

Bibelen ble folkelesning: «Luther ga tilbake til folket, det som en liten gruppe hadde tatt monopol på og holdt for seg selv, og brukt for å gi seg selv makt og fordeler», skriver Beathe Lerdahl. 

Ironisk nok er det biskopene som har bestemt det. I 2017 er det nemlig 500 år siden denne tyske benediktinermunken slo opp sine 95 teser på kirkedøra i Wittenberg og tok et oppgjør med makten ovenifra, eller datidens største maktorganisasjon; den katolske kirke. Og forandret med dette kirkekartet for ettertiden.