Dette bør du vite om påvirkningshandel

Skal du henge med i Kystad-saken, må du vite hva påvirkningshandel er.

Kystadsaken er blitt mat for jurister. Spørsmålet er om den omstridte avtalen er moralsk helt grei, om den er moralsk forkastelig, eller om den også er straffbar. Påtalemyndigheten har saken til vurdering. Kommuneadvokaten i Trondheim har i en betenkning antydet at det ikke kan utelukkes at det som har skjedd, kan være straffbart.