Er det en djevelsk allianse mellom bilverksteder og de som eier veier?

Eller er det andre årsaker til at veiene er så dårlige at de ødelegger biler og sykler og er en fare for trafikantene?

Bare for å ha slått det fast med én gang: Jeg har liten tro på at det eksisterer en slik konspirasjon om veivedlikehold. Det er bare det at veiene mange steder er så dårlige at man kan lure. Adresseavisen har bedt leserne om hjelp til å kartlegge de dårligste veiene. På et interaktivt kart er det i løpet av noen dager lagt inn flere hundre tips om møkkaveier.