Signert

Eldre skal være sjef i eget liv

Når det gjelder holdningen til eldre og former for hjelpetiltak har vi mye å lære av Nederland.

Respekt: «Eldre skal behandles med respekt, ha medvirkning og bevare sin verdighet», skriver Baba Danyagiri. 

Økningen i antallet alderspensjonister med behov for behandling og pleie på sykehjem og i eget hjem vil bli en økonomisk og praktisk utfordring for velferdsstaten Norge. Personlig mener jeg at vi best kan løse velferdsoppgavene i fellesskap.