Sjefens ansvar å redusere fravær

Nye ledere skal skape bedre tjenester, bedre arbeidsmiljø og mindre sykefravær i Trondheim kommune. Det er på høy tid.

10 000 kommunalt ansatte får nye ledere gjennom et av de største og mest omfattende organisasjonsutviklingsprosjektene i offentlig sektor. I en kommune som sliter med høyt sykefravær må noe gjøres.