Lite skaper mer strid enn stedsnavn

Heter det Torvet eller Torget? Visste du at Gamle Bybro er helt feil? Stedsnavn er uslåelig som krangletema.

Hva heter denne plassen? Bildet viser Torget i Trondheim den gang det het Torvet. Bildet er fra tidlig 1960-tall, med trikkeskinner og torgboder. 

Det kan være duket for en ny navnestrid i Trondheim. Kanskje ikke like opphetet som i 1930 da Stortinget bestemte at Trondhjem skulle omdøpes til Nidaros. Det ble folkeopprør, bokstavelig talt halve byens befolkning tok til gatene for å protestere. Som kjent endte det med et kompromiss, og i dag lever vi fint med Trondheim, selv om mange av oss fortsatt sier Trondhjæm eller på fintrøndersk og østnorsk: Trondhjem.