Kommentar

Kinderegget i skolehverdagen

Gratis kjernetid i SFO har vist seg å være et sjakktrekk for en bedre skolehverdag for veldig mange.

Gratis kjernetid i SFO skaper en bedre skolehverdag for svært mange, og hjelper på integrering og språkopplæring.  

Regjeringen har spandert 20 millioner kroner som et fireårig prøveprosjekt i Oslo, Trondheim, Stavanger og Drammen slik at skoler i områder med lavinntektsfamilier kan få råd til å la barna til å gå på SFO. Erfaringene man har høstet ved Lilleby, Kolstad og Saupstad gir grunn til å klappe i hendene.