Signert

Norge er et ekstremt distriktsvennlig land

Norge er kåret til verdens beste land å bo i. Norge er også et ekstremt distriktsvennlig land. Paradokset er at det er vår suksess som fører til sentralisering.

Distrikts-Norge mot sentralisering: Landbruksproduksjonen i Norge går opp, men antall bønder går jevnt og trutt nedover. Det ble 9000 færre bønder fra 2005 til 2013, og vi vet hvem som var landbruksminister. Det skjer ikke fordi noen vil ramme distriktene, men fordi økt produktivitet gir økonomisk vekst og økt velferd skriver Torgeir Anda. 

Det er et slags opprør i Distrikts-Norge mot sentralisering. Det underlige er at svaret er å fortsette en politikk som har gitt sentralisering i to generasjoner. Opprøret er symbolisert med 13 ulver i Østerdalen, 13 kommuner som må slå seg sammen mot sin vilje og lensmannskontor. Det sauses sammen med melkekaffe, skepsis til eksperter og livet innenfor ring 3 i Oslo.