Signert

Russetiden er overfladisk

Fornuften forsvinner ofte når vi som er russ inntar russeuniformen, og går inn i en massesuggesjon der vi blir nesten hypnotisert og opplever en enorm gruppepåvirkning.

Motkultur: "Jeg kommer til å ta del i det sosiale fellesskapet som er i russetiden, men samtidig har jeg valgt å moderere feiringen litt" skriver Leon Bafondoko. 

Mange av oss mister vår vanlige kritiske fornuft og lar oss styre av andre. Russetiden har gitt oss en felles følelsesladet stemning som gjør at fornuften og våre tidligere etablerte normer skyves til side i 17-fylledager i mai. Russetiden høres litt overfladisk ut, og det er den.