Campus-konkurransen kom på feil tidspunkt

Idékonkurransen om NTNUs nye universitetsområde blir arrangert altfor tidlig. Mye må avklares før nye bygninger kan tegnes.

Brohode: Området rundt Studentersamfundet bør bli NTNUs brohode mot byen, heter det i idéforslaget «Juhu NTNU». Problemet er at politikerne ikke vil ha bygging i parken. 

15. mai blir det avgjort hvilket forslag som vinner idékonkurransen om hvordan NTNU kan samles fra Gløshaugen mot St. Olavs Hospital. Fem arkitektkontor er i finalen, etter at de i første runde konkurrerte med over 30 andre.