Hvor ble det av lyden av vår?

Jeg savner lyden av vår. I år også. Den viktigste vårlyden er borte, kanskje for godt.

Vipa med den karakteristiske fjærtoppen og fluktspillet er blitt et sjeldent vårtegn. I løpet av et par tiår har den gått fra å være en av våre mest kjente fugler til å bli rødlistet i kategorien "sterkt truet". 

En klukkende vårbekk er godlyd, som knasingen av grus under skoen. Noen trekker frem gromlyden fra de første motorsyklene eller dunkingen fra russebilene. Der er ikke jeg. Like lite liker jeg brummingen fra høytrykksspyleren, eller småborger-kalasjnikoven som noen kaller den. Moderne vårlyd er ikke min greie.