Fripenn

Tiltalte har begått journalistikk

Den dagen journalister vinner popularitetskonkurranser er vi alle ille ute.

Kritikk: Det er viktig å skjelne mellom det som truer pressens funksjon som demokratiets operativsystem og høyst påkrevd kritikk av alt tullet som også finnes i mediene skriver Sven Egil Omdal. 

«Det første vi må gjøre, er å drepe alle advokatene», sier «Slakteren» Dick i Shakespeares skuespill Henrik VI. Advokat Eirik H. Vinje, som ennå er i live, brukte dette Shakespeare-sitatet da han i en kronikk i VG slo et slag for sitt yrkes omdømme. Så la han til: «Flere undersøkelser viser at det bare er journalistene som havner under advokater i omdømme og tillit hos den norske befolkningen.»