Mennene er helter, kvinnene er nakne

Æresborger og hederspris, hva er vel det? De virkelige heltene står på sokkel!

Trondheim skal slutte med æresborgere og isteden dele ut hederspriser. Kanskje ikke det viktigste eller mest presserende politiske vedtaket i byen, men det inspirerer til å reflektere over hvem byen har valgt å hedre. Enklest er det å få en vei oppkalt etter seg, mange hundre gater og veier har navn etter politikere, kunstnere og ulike foregangsmenn og -kvinner. I senere år er det blitt vanlig at skoler og andre institusjoner blir oppkalt etter personer.