Signert

Dum voldtektsdebatt

De som taler ofrenes sak forstår ikke jussen, og de som taler jussens sak forstår ikke ofrene. Noen må oppklare for begge.

Straffenivå voldtekt: Signert-forfatteren mener voldtekt er så vanskelig saksfelt at den enkelte dommer ikke kan utøve sitt skjønn på forsvarlig måte. 

Rune Bård Hansen skrev i 2013 en svært god og interessant juridisk artikkel vedrørende straffenivå for voldtekt. Denne ble ikke særlig mye lest. I senere tid har han ved jevne mellomrom blitt valgt ut som talsperson for de som mener minimumsstraffen på tre år, og normalstraffen på fire, er for streng - men da i mer tabloide ordelag, som hos NRK forleden uke. Hans hovedpoeng er at såkalte «sovevoldtekter» må kunne ha et mer nyansert straffenivå enn i dag. Her gjør han det største feilsteget, nemlig å kategorisere «sovevoldtekt» som noe annet enn vanlig voldtekt. Han er tydelig på at det er voldtekt, men det er åpenbart at han under mandagens Dagsnytt 18-sendig ville sluppet unna mye kritikk om han bare sa at straffenivået for voldtekt må kunne nyanseres fra domstolenes side.