Trondheim trenger en riking fra Bergen

Litteraturhuset i Bergen har nesten ti ganger så mye penger som Litteraturhuset i Trondheim. Det må pengefolket få en slutt på.

Gir penger: Trond Mohn har mye av æren for at Bergen fikk litteraturhus. I Trondheim får litteraturhuset ingen støtte fra næringslivet. 

Vi skal ikke alltid sammenlikne oss med Bergen, men av og til er det nyttig. Litteraturhuset i vest har et driftsbudsjett på 11 millioner kroner i året. Tallet i Trondheim er 1,25 millioner.